فرش آسایش

فرش گلیم و گلیم جاجیم

  • نام طرح 212
  • کد محصول 212
  • شانه 320 شانه
  • تراکم پود در متر 750
  • اندازه های موجود 3x4 - 2.5x3.5 - 1.5x2.5 - 1x4 - 1x3 - 1x2 - 1x1.5 - 0.5x0.8 - 2x3 - 2x2.90 - 1.5x2.25 - 1.5x2.20 - رول - روپله ای
  • قیمت 0 تومان
  • توضیحات