فرش آسایش

۱۲۰۰ شانه ورسای

  • نام طرح 9201-9209
  • کد محصول 9201
  • شانه 1200 شانه
  • تراکم پود در متر 3600
  • اندازه های موجود 3x4 - 2.5x3.5 - 1x4 - 1x3 - 1x2 - 1x1.5 - 0.5x0.8 - 2x3 - 1.5x2.25
  • قیمت تومان
  • توضیحات